Jadwal Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019

 

RANGKAIAN KEGIATAN KELAS IX TAHUN PELAJARAN 2018/2019
MTs NEGERI 2 KOTA PEKANBARU MTs NEGERI 2 KOTA PEKANBARU MTs NEGERI 2 KOTA PEKANBARU

NO    NAMA KEGIATAN                 WAKTU PELAKSANAAN
1       SIMULASI I UAMBN BK       :  21 – 23 JANUARI 2019
2       SIMULASI II UN BK TAHAP  :  1, 28 – 31 JANUARI 2019
3       SIMULASI II UN BK TAHAP  :  2,04 – 08 FEBRUARI 2019
4       SIMULASI II UAMBN BK      :  18 – 20 FEBRUARI 2019
5       TRY OUT MKK MTs KOTA     :  27 FERBRUARI -02                     PEKANBARU                             MARET   2019
6       UJIAN SEMESTER GENAP     :    04 – 13 MARET 2019
7       GLADI BERSIH UN BK          :   18 -19 MARET 2019
8       UAMBN BK (UTAMA)            :   20 – 22 MARET 2019
9       UAMBN BK (SUSULAN)         :   27 – 28 MARET 2019
10     USBN                                  :   08 – 13 APRIL 2019
11     UN BK (UTAMA)                   :   22 – 25 APRIL 2019
12     UN BK (SUSULAN)               :    29 – 30 APRIL 2019

 

 

PEKANBARU, JANUARI 2019
KEPALA MADRASAH

GHAFARDI, S.Ag, M.Pd I

NIP 197004122000031006